The UP College of Engineering congratulates the awardees of the 2022 Gawad Tsanselor sa Natatanging Mag-aaral from our college:

Rowill Christian R. Rempillo from the UPD Mechanical Engineering Department

& Jan Goran T. Tomacruz from the UP Diliman Department of Chemical Engineering

“Ngayong buwan ng Hunyo, sa pagdiriwang ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman (UPD) ng Gawad Tsanselor 2022, bibigyang-parangal ng Unibersidad ang mga guro, REPS, kawani, mag-aaral, programang pang-ekstensiyon at lingkod komunidad para sa kanilang mga natatanging pagpapamalas ng husay at dangal at maalab na paglilingkod sa Unibersidad at sa bayan.”

The virtual ceremony will be held on June 24, 6PM and can be watched live on the official website and YouTube Channel of UP Diliman.

Padayon!

#IskolarParaSaBayan

#InhenyeroAtSiyentipikoParaSaBayan