UP Diliman tops the August & September 2022 Mining Engineer Licensure Examination with a 100% passing rate!

Congratulations to all the passers especially to our graduates from the UP Department of Mining, Metallurgical, and Materials Engineering and 9 out of 10 topnotchers(!):

TOP 1 – JOHN MARTIN RIVERA CIRIO

TOP 2 – JAIME CUMIGAD BAQUIRAN JR.

TOP 3 – GAVRIE BRYAN ARBOLEDA MASCARDO

TOP 4 – NATHANIEL ABANTAO CHAGAS

TOP 5 – ALBERT JUSTINE GARCIA ARNEDO

TOP 7 – JOHN KENNETH SALCES SUAN

TOP 8 – ANGELINO DEL ROSARIO ATADERO

TOP 9 – STELLA MARIS RIVERA BAUTISTA

TOP 10 – RENEE MOSTER DAZA

Mabuhay ang mga bagong inhenyero ng bayan! Paglingkuran natin ang ating bayan at itaguyod ang responsableng pagmimina! Padayon!

#InhenyeroAtSiyentipikoParaSaBayan#GalingAtHusay