The UP College of Engineering congratulates the awardees of the 2021 Gawad Tsanselor, especially the following awardees coming from our college:


2021 Gawad Tsanselor sa Natatanging REPS (Professional Staff Cluster) – Ms. Sharon Maria Esposo-Betan UP College of Engineering Library Head Librarian


2021 Gawad Tsanselor sa Natatanging Programang Pang-Ekstensiyon – CLINN-GEM Technology for People’s Empowerment and Participation, led by Dr. Herman Mendoza


2021 Gawad Tsanselor sa Natatanging Mag-aaral – Ms. Jaira Mathena Baetiong Angeles and Mr. Vincent Stanley Qua So


“Ngayong buwan ng Hunyo, sa pagdiriwang ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman (UPD) ng Gawad Tsanselor 2021, bibigyang-parangal ng Unibersidad ang mga guro, REPS, kawani, mag-aaral, programang pang-ekstensiyon at lingkod komunidad para sa kanilang mga natatanging pagpapamalas ng husay at dangal at maalab na paglilingkod sa Unibersidad at sa bayan.”


The virtual ceremony will be held on June 18, 6PM and can be watched live on the official website and YouTube Channel of UP Diliman.