News

College of Engineering won 1st Place in UP Lantern Parade 2017

i Dec 16th by
COE Lantern

Photo credit: DZUP

Pagpupugay! Muli nating nakamit ang unang gantimpala para sa Pinakamahusay na Parol 2017 sa ikatlong sunod na taon! Maraming salamat sa lahat ng mga nagpuyat, tumulong sa paggawa, at sumama sa parada ng mga parol. Maligayang Pasko sa ating lahat!

“Ang paaralan ang nagsisilbing palaruan ng mga malikhaing isip ng mga mag-aaral mula sa ibat-ibang pamayanan. Dito sila naglalaro, habang iniikot ang napakalawak na mundo, upang bigyan pa nang mas malawak na perspektiba ang ating kaisipan sa usaping-panlipunan. Sa UP Diliman namulat ang musmos na isipan ng Iskolar ng Bayan sa mga diskursong tulad ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, maka-masa at libreng edukasyon, regularisasyon, at repormang pang-agraryo.

Ang mga karanasang lulan dito ay patuloy nating magiging sandigan na maghahatid ng mga angkop na solusyon sa mga suliranin nating mga Pilipino.

Inhinyero ng Diliman,
Isipa’y Maglaro
Maglingkod sa ating bayan!”